Renata Ziemińska

Renata Ziemińska, profesor nauk humanistycznych, zatrudniona w Instytucie Filozofii i Kognitywistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor naczelna kwartalnika filozoficznego „Analiza i Egzystencja”. Prowadzi zajęcia z epistemologii, historii sceptycyzmu, filozofii feministycznej i teorii płci. Ostatnio opublikowała książkę „The History of Skepticism” (Frankfurt am Main: Peter Lang 2017) oraz książkę „Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci” (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018).

ORCID Renata Zieminska ID https://orcid.org/0000-0002-4403-0987