Aktualności

Wrześniowe konsultacje i egzaminy poprawkowe, pokój 243:

5 września 10.00-12.00

16 września 10.00-12.00

19 września 10.00-12.00

26 września 10.00-12.00