Aktualności

Egzaminy zerowe i zaliczenia (ustne) w srodę 23 stycznia 2019 w godzinach ostatnich zajęć.

Egzamin (ustny) 6 lutego od godz. 10.00 pokój 243.

Dyżur w sesji, 31 stycznia, 7, 14 lutego 12.00-14.00

Egzamin poprawkowy 21 lutego, czwartek, 12.00 – 14.00, pokój 243.