Renata Ziemińska

Renata Ziemińska, profesor nauk humanistycznych, zatrudniona w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor naczelna kwartalnika filozoficznego "Analiza i Egzystencja". Prowadzi zajęcia z epistemologii, historii sceptycyzmu, filozofii feministycznej i teorii płci. Ostatnio opublikowała książkę "The History of Skepticism" (Frankfurt am Main: Peter Lang 2017) oraz książkę "Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci" (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018). Była visiting scholar w University of Oxford (1997-98 wrzesień-luty), University of Leeds (2016 luty-maj) i The University of Chicago (2017 kwiecień-maj).

ORCID Renata Zieminska ID https://orcid.org/0000-0002-4403-0987