Doktoranci

Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_-_wydanie_II_-_2016_r

plan zajęć

Plan zajęć w semestrze letnim 2017/2018

piątek, od marca 2018

rok II

Seminarium doktoranckie w gabinetach promotorów/opiekunów naukowych

Wykład monograficzny i konwersatorium w języku angielskim odbyło się w semestrze  zimowym.

rok III

Wykład z dyscypliny pokrewnej (do wyboru z wykładów prowadzonych na wydziale i uniwersytecie)

Lektorat języka angielskiego, dr Patrycja Kamińska, Al. Piastów 40b, bud. 4 sala 109, pierwsze spotkanie czwartek 1 marca godz. 14.15.

Seminarium doktoranckie

rok IV

Seminarium doktoranckie

Informcja dr Patrycji Kamińskiej na temat lektoratu dla roku III

Spotykamy się w wyznaczonych terminach w Sali 109, bud. 4 przy Piastów 40B:

8.03 godz. 16.45

15.03 godz. 13.30

29.03 godz. 13.30

12.04 godz. 13.30

26.04 godz. 13.30

10.05 godz. 13.30

22.06 godz. 16.45

Doktoranci mają przygotować wystąpienie pod kątem egzaminu, opowiadając:

  1. O sobie, opisując ważne wydarzenia z życia, które w jakiś sposób na nich wpłynęły/ukształtowały ich
  2. O pracy doktorskiej, w sposób jasny dla laika (czyli mnie 😊)
  3. O hobby lub zainteresowaniach niezwiązanych z rozprawą doktorską ani z pracą zawodową.

Można wypowiedź przygotować ustnie lub pisemnie. Najlepiej byłoby, gdyby doktoranci napisali do mnie wcześniej maila, że pojawią się wybranego dnia. patrycja.kaminska@usz.edu.pl.