Doktoranci

Etos akademicki dla roku III, czwartek godz. 16.00, sala 091 od 10 października do 14 listopada, 5×2 godz.

Komisja etyki w nauce i Kodeks etyki pracownika naukowego

Studia doktoranckie z filozofii (rok drugi i czwarty)

PLAN ZAJĘĆ, SEMESTR ZIMOWY 2019/20

rok II piątek, od 4 pażdziernika 2019

Seminarium doktoranckie 16.30-18.00 (w gabinetach promotorów) lub w terminie i miejscu wyznaczonym przez promotora

Prawo własności intelektualnej (informacje w dziekanacie)

rok II (plan studiów)

rok IV

Seminarium doktoranckie

 

Plan zajęć w semestrze letnim 2019/20

Rok II

Seminarium doktoranckie w gabinetach opiekunów naukowych i w terminie przez nich wyznaczonym

Wykład monograficzny, dr hab. prof. US Adriana Schetz, Ewolucja zdolności odczuwania a definiowanie świadomości, 30 godz.

Konwersatorium w języku angielskim, prof. dr hab. Renata Ziemińska, Pragmatic inconsistency of skepticism. From ancient to contemporary times, 30 godz.

rok IV

Seminarium doktoranckie