Doktoranci

Komisja etyki w nauce i Kodeks etyki pracownika naukowego

plan zajęć

Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

od października 2018

rok I (plan studiów)

Seminarium doktoranckie w gabinetach opiekunów naukowych i w terminie przez nich wyznaczonym

Zajęcia wydziałowe: Pedagogika szkoły wyższej, Nowoczesne metody i techniki dydaktyczne w. i ćw. (informacje na stronie dziekanatu dla doktorantów).

rok III

Seminarium doktoranckie

Etos akademicki, prof. Renata Ziemińska, od 5 października, godz. 15.00, sala 030, 10 godzin.

rok IV

Seminarium doktoranckie

 

SEMESTR LETNI 2018/2019

rok I piątek, sala 090

Dydaktyka filozofii (NMiTD2), prof. Tadeusz Szubka, godz. 15.00-16.30, sala 090, 30 godzin.

Wykład monograficzny, Ewolucja zdolności odczuwania a definiowanie świadomości, dr hab. prof. US Adriana Schetz, godz. 16.45-18.15, sala 090, 30 godz.

Konwersatorium w języku angielskim, Intentionality, prof. Arkadiusz Chrudzimski (w terminach podanych)

Seminarium doktoranckie

rok III

Lektorat z języka angielskiego

Seminarium doktoranckie

Wykład z dyscypliny dodatkowej

rok IV

Seminarium doktoranckie