Doktoranci

SEMESTR LETNI 2018/2019

rok I piątek, od 1 marca 2019 sala 090

Dydaktyka filozofii (NMiTD2), prof. Tadeusz Szubka, godz. 15.00-16.30, sala 090, 30 godzin.

Seminarium doktoranckie 16.30-18.00 (w gabinetach promotorów)

poniedziałek

Wykład monograficzny, Świadomość, dr hab. Karol Polcyn, godz. 17.00-18.30, sala 090, 30 godzin.

czwartek

Konwersatorium w języku angielskim, Intentionality, prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski, czwartki 12:00-13:30, pierwsze zajęcia odbędą się 14 marca 2019, 30 godzin.

rok III

Lektorat z języka angielskiego, dr Patrycja Kamińska, czwartek 13.30, Wydział Filologiczny, al. Piastów, s. 109 (15 godzin).

Seminarium doktoranckie

Wykład z dyscypliny dodatkowej (wybór z puli do wyboru)

rok IV

Seminarium doktoranckie

Komisja etyki w nauce i Kodeks etyki pracownika naukowego

rok I (plan studiów)

Plan zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

od października 2018

Seminarium doktoranckie w gabinetach opiekunów naukowych i w terminie przez nich wyznaczonym

Zajęcia wydziałowe: Pedagogika szkoły wyższej, Nowoczesne metody i techniki dydaktyczne w. i ćw. (informacje na stronie dziekanatu dla doktorantów).

rok III

Seminarium doktoranckie

Etos akademicki, prof. Renata Ziemińska, od 5 października, godz. 15.00, sala 030, 10 godzin.

rok IV

Seminarium doktoranckie