Konferencje i wykłady gościnne

Referaty i wykłady:

80. „Teoria feministyczna i niebinarne pojęcie płci”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filozofii oraz Studenckie Kolo Feministyczne, Toruń 13 czerwca 2019.

79. „Epistemiczna niesprawiedliwośc a niebinarne pojecie płci”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Filozofii, Toruń 14 czerwca 2019.

78. „Czym jest płeć? Kobiety, mężczyźni i osoby niebinarne” Collegium da Vinci, Poznań 3 grudnia 2019.

77. „Nonbinary Concept of Gender and Sex” Seminarium Gender i Seksualność w polskiej nauce i praktyce społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 12 grudnia 2019.

76. Referat „Niebinarne tożsamości płciowe”, XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, PTS, Wrocław 12 września 2019.

75. Referat „Samoświadomość i sceptycyzm” 11 września 2019, XI Polski Zjazd Filozoficzny, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

74. Referat „Język, ciało i niebinarne pojęcie płci” Konferencja: Własne pokoje pisarskie, Pobierowo 20-22 maja 2019. Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

73. Referat „Chirurgia ‚normalizacyjna’ u dzieci interpłciowych (ZRP) z perspektywy bioetycznej” Konferencja: Między teorią a sztuką: filozoficzno-bioetyczna problematyka cielesności i jej audiowizualne reprezentacje, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 1-2 marca 2019.

72. Referat „Intersex and non-binary people – the beginning of legal recognition”, konferencja Feminism in law, philosophy and religion, University of Warsaw, Wydział Prawa, 17-18. 09. 2018.

71. Referat „Strategie argumentacyjne starożytnych sceptyków pirrońskich i akademickich” Szczecin Argumentative Day 24.05.2018. Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.

70. Referat „Dzieci interpłciowe a pojęcie płci”, 60. Tydzień Filozoficzny, Wydział Filozofii KUL, Lublin 16-20 kwietnia 2018.

69. Refeat „Feminizm a prawo wyborcze kobiet”, konferencja Kobiety w wyborach. Wybory kobiet, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 19-20 kwietnia 2018.

68. Wykład „Nowe pojęcie płci. Ponad dymorfizmem” Warszawa 1 grudnia 2018, Centrum Prasowe przy ul. Foksal 3/5. Organizator: Sinthome – Grupa Psychoanalizy Lacanowskiej.

67. Referat „Beyond dimorphism”. III International Conference on Medical Humanities London Centre for Interdisciplinary Research, University of London, Birkbeck College, 16.09.2017.

66. Referat „Konstruktywizm w filozofii i naukach społecznych”, konferencja ogólnopolska, Edukacyjne konteksty konstruktywizmu, Szczecin, 16-17 marca 2017, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecinskiego.

65. Poster „Beyond dimorphism”, konferencja Gender Summit Europe 9, DaVinci Institute, Bruksela 8-9 listopada 2016.

64. Dwugłos (z Adrianą Schetz) „Czymże jest prawda? Wokół nr 9 Filozofuj!” Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej”, Księgarnia FiKa, Szczecin 26.10.2016.

63. Referat „Beyond dimorphism. Intersex persons and a non-binary conceptualisation of sex-gender”, University of Miami, Luxembourg, konferencja „Regulating and Legitimating Sexualities” 21-22.10.2016.

62. Referat „Beyond dimorphism. Intersex persons and a non-binary conceptualisation of sex-gender, University of Oxford, konferencja „Oxford Women’s Leadership Symposium”, Somerville College, 3-5 sierpnia 2016.

61. Referat „Osoby interpłciowe i transpłciowe. Próba niebinarnej konceptualizacji płci”, Uniwersytet Gdański,  XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, G31, 13-17 września 2016.

60. Referat „Płeć biologiczna jako kontinuum cech” Instytut Literatury Polskiej UMK, konferencja „Nieheteronormatywność. Narracje, praktyki, przedstawienia. Toruń 2-4.12.2015.

59. Referat „Mózgi kobiet i mężczyzn. Nowsze dane i ich znaczenie dla gender studies”. X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-19.09. 2015.

58. Referat „Maria Osssowska jako feministka drugiej fali”, Uniwersytet Łódzki, konferencja „Niepokorne-buntowniczki-reformatorki-aktywistki, czyli kobiety dokonujące transformacji rzeczywistości”, Łódź 21-22 maja 2015.

57. Referat „Moralne argumenty za wegetarianizmem”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego, konferencja „Ludzie i zwierzeta. Równoważenie interesów”, Warszawa 5-6 maja 2015.

56. Referat „Płynność płci biologicznej i performatywność płci kulturowej”, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział Szczeciński, Szczecin, Willa West Ende 12 marca 2015.

55. Referat „Płynność płci biologicznej i performatywnośc płci kulturowej”, Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, konferencja „Gender niemile widziany – społeczno-kulturowe wymiary płci w przestrzeni publicznej i prywatnej” 4. 12. 2014.

54. Referat „Izydory Dąmbskiej badania nad sceptycyzmem”, konferencja „Wybitne kobiety Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”, UKW Bydgoszcz, 16-17 październik 2014.

53. Referat „Czy David Hume był radykalnym sceptykiem?”, konferencja „Znaczenie filozofii Oświecenia”, UMCS Lublin 9-10 październik 2014.

52. Referat „Umysł ucieleśniony i samoświadomość”, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego 25-27 września 2014.

51. Wykład „Feminizm i badania genderowe” SHUS Szczecin 13 września 2014.

50. Referat „Płynność płci biologicznej i performatywność płci kulturowej”, konferencja Transgender transdysyplinarnie, Instytut Psychologii Uniwersyteu Śląskiego, Katowice, 15-16.04. 2014.

49. Referat „Co kryje się za słowem Ja?”, konferencja „Aporie samowiedzy”, 25-27 wrzesień 2013, Piotrawin, IFiS PAN Warszawa.

48.Referat „The Relationship between Atheism and Skepticism“, konferencja „The Epistemology of Atheism“, 26-28 czerwca 2013, Nancy (Francja) Universite de Lorraine/LHSP – Archives Henri-Poincare.

47.Referat „Ajdukiewicza eksternalistyczna odpowiedź na sceptycyzm”, konferencja „Kazimierz Ajdukiewicz. Empiryzm i konwencjonalizm”, 17-18 czerwca 2013, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski.

46. Referat „Feminizm, studia genderowe i teoria queer” w ramach Forum Rozmów o nowych Teoriach i posiedzenia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Szczecin, Instytut Pedagogiki 21 maja 2013.

45.Referat „Kontekstualizm jako strategia antyseptyczna” na sympozjum  „Sceptycyzm a kontekstualizmu” , IX Polski Zjazd Filozoficzny w Wiśle, 17-21 wrzesień 2012.

44.Referat „Historia sceptycyzmu”, IX Polski Zjazd Filozoficzny w Wiśle, 17-21 wrzesień 2012.

43.Referat “Approval as Weak Assertion. Non-Dialectical Interpretation of Carneades’ Skepticism”, The 13th International Conference of International Society for the Study of European Ideas, Workshop: Academic Skepticism, Nicosia (Cypr), 2-6 lipiec 2012.

42. Wykład “Pragmatic Inconsistency of Ancient Skepticism”, Lund University (Szwecja) 16 maja 2012.

41.Referat „Znaczenie rozprawy Kazimierza Twardowskiego ‘O tak zwanych prawdach względnych’”, konferencja pt. Filozofia polska w perspektywie stulecia „Ruchu Filozoficznego” Toruń UMK 21-22 październik 2011.

40.Referat “Pragmatyczna niespójność starożytnego sceptycyzmu”, Interdyscyplinarne Warsztaty Czynności mowy. Modele teoretyczne i ich zastosowania. Pobierowo, 14-16 października 2011.

39.Referat “Inconsistency of Ancient Skepticism, 14th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 19-26 lipiec 2011, Nancy, Francja.

38.Referat „Sceptycyzm Davida Hume’a”, konferencja „David Hume (1711 – 1776), Mechanika umysłu”, Instytut Filozofii UW i Redakcja Przeglądu Filozoficznego, Warszawa , 6-7 czerwca 2011.

37.Referat “Samoświadomość i samowiedza” 5. Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne połączone z 8. Zjazdem Polskiego Towarzystwa Kognitywistyczego, Poznań, 3-4 czerwca 2011.

36.Referat „Inconsistency of Pyrrhonian Skepticism”, 85 konferencja Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego (The American Philosophical Association. Pacific Division, sekcja Society for Skeptical Studies, San Diego (USA) 20-23 kwiecień 2011.

35.Referat “Granice samoświadomości” XII Dni Filozofa – Granice, Koło Naukowe Studentów Filozofii US, Szczecin, 15 kwietnia 2011.

34.Referat „Dwie koncepcje prawdy i dwie wizje świata” konferencja Spor realizm-idealizm/antyrealizm. 52 Tydzień Filozoficzny, KUL Lublin, 9 marca 2011.

33.Referat “Prawda w filozofii języka”, Konferencja Spór o prawdę. 13 Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne, KUL Lublin 10.12.2010

32.Referat „Scepticism and Religious Belief. The case of Sextus Empiricus” The Right to Believe: Perspectives in the Religious Epistemology Bydgoszcz 7-9 września 2010.

31.Referat „Samoświadomość i samowiedza”, Konferencja Kim jest człowiek? Gdańsk 23-24 września 2010

30.Referat ‘Pragmatyzm i sceptycyzm”, William James. Filozofia bez definicji, Warszawa 31 maja- 1 czerwca 2010

29.Referat “Inconsistency of Scepticism” Zlot Filozoficzny/Philosophical Rally, Lódź 7-9 maja 2010

28a Workshop on Ancient Scepticism, Universita Karlova, Praha 18.12.2010

28.Referat „Dwie tradycje filozofii pierwszej i dwa filary ludzkiej wiedzy”,  „Jaka prima philosophia w XXI wieku?” Katowice 5-6 maja 2009.

27.Referat „Dyskusje ze sceptycyzmem w polskiej filozofii powojennej” X Dni Filozofa Szczecin 4 kwietnia 2009.

26.Referat „Betty Friedan i dylematy feminizmu liberalnego” Szczecin WSH 15 X 2008.

25.Referat „Czy samoświadomość jest rodzajem doświadczenia?” Warsztaty Filozoficzne Rożne oblicza doświadczenia, Pobierowo 9-11 X 2008.

24.Referat „Spójność sceptycyzmu” VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa UW i SWPS 18 września 2008.

23.Referat „Relatywizm czy absolutyzm?”, 50 Tydzień Filozoficzny, KUL Lublin 10-13 marca 2008.

22.Referat “Feminizm kulturowy i etyka troski”, Człowiek i społeczeństwo wobec zmiany społecznej, 20-21 września 2007, WSH Szczecin.

21.Referat „Common Knowledge and Scientific Knowledge. Difference and Interdependence”, Common and Scientific Knowledge. A Big Divide?, Bydgoszcz WSG 4-5 września 2007.

20.Referat „Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci?”, Współczesna psychologia moralna 18-19 maja 2007, Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo.

19.Referat „Bezwzględność prawdy a minimalizm filozoficzny w Szkole Lwowsko-Warszawskiej”, Szkoła Lwowsko-Warszawska. Kazimierz Twardowski i jego uczniowie, UW, Warszawa 15-16 grudzień 2006.

18.Referat „Sceptycyzm a filozofia umysłu”, Umysł w świecie-świat w umyśle. Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, UAM Poznań 1-2 grudzień 2006.

17.Referat „Samoświadomość i samowiedza z punktu widzenia epistemologii”, Świadomość i samowiedza, WSPS, Warszawa 19 październik 2006.

16.Referat „Augustyńska koncepcja fałszu i niebytu”, Nie-byt, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kudowa-Zdrój 3-6 wrzesień 2006.

15. Wykład „Współczesne strategie dyskusji ze sceptycyzmem”, Uniwersytet Śląski w Katowicach 4 kwietnia 2006.

14. Wykład „Co eksternalizm wnosi do problemu sceptycyzmu?”, Uniwersytet Śląski w Katowicach 4 kwietnia 2006.

13.Referat „Moje doświadczenia w dziedzinie epistemologii”, Epistemologia współcześnie, UMCS Lublin 7-8 listopada 2005.

12.Referat „Feminizm a problem zła. Stanowisko Nel Noddings”, Kultura współczesna wobec problemu zła, WSH, Międzyzdroje 27-28 września 2005.

11.Referat „Jedno czy wiele pojęć prawdy?”, Jedno czy wiele? Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kudowa-Zdrój 5-6 września 2005.

10.Referat „Absolutyzm i pluralizm”, VII Polski Zjazd Filozoficzny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, 14-18 wrzesień 2004.

9.Referat „Prawda i mit w humanistyce”, Wyzwania współczesnej humanistyki, WSH, Międzyzdroje 27-28 września 2004.

8.Referat „Fundamentalizm epistemologiczny i poszukiwanie pewności”, Fundamentalizm w filozofii, polityce i religii, UMK Toruń, 7-8 czerwiec 2004.

7.Referat „Czy można dziś obronić absolutyzm w teorii prawdy?”, Światy możliwe: prawda i metoda, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kudowa Zdrój 31.08-02.09.2003.

6.Referat „Pojęcie introspekcji w anglosaskiej filozofii analitycznej”, I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego pt. Kognitywistyka – program badań i nowych technologii nauczania (Toruń UMK 16-17 września 2002).

5.Referat „Czy można obronić absolutyzm prawdy?”, II Ogólnopolskie Warsztaty Filozoficzne, Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo 2001.

4.Referat „Nowsze koncepcje prawdy w filozofii analitycznej”, Konferencja Katedry Filozofii Akademii Bydgoskiej, Stara Rzeka 2000.

3.Referat „O pewnej polemice z antyrealizmem”, Realizm i obiektywność, KUL Kazimierz n/Wisłą 1999.

2.Referat „Sceptycyzm”, Seminarium Leszka Kołakowskiego w All Souls College w Uniwersytecie Oksfordzkim 1998.

1.Referat „Epistemological Foundationalism and the Order in Human Knowledge”, V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej Wolność w kulturze współczesnej, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski 1996.

Organizacja konferencji

Analiza i egzystencja. Dwa style uprawiania filozofii, Pobierowo 14-15 maja 2010 (organizacja i wprowadzenie do dyskusji)

VII Polski Zjazd Filozoficzny w Szczecinie 2004 (prace organizacyjne)

VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 2008, Przewodnicząca Sekcji Epistemologii i Filozofii Umysłu, organizator dyskusji panelowej Czy naturalizacja jest nadzieją epistemologii?

IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła 2012, Przewodnicząca Sekcji Epistemologii.

X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 2015, Przewodniczaca Sekcji Epistemologii.

Dyskusje panelowe:

Inspiracje i kontynuacje. Profesorowi Antoniemu B. Stępniowi w darze, Warszawa UKSW, 26 kwietnia 2007.

O filozofii w polskich czasopismach filozoficznych. Tradycja, Teraźniejszość, Perspektywy „50 Tydzień Filozoficzny” KUL, Lublin 2008.

Czy naturalizacja jest nadzieją epistemologii? VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 2008.

Eksternalizm w epistemologii, filozofii języka i filozofii umysłu  VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 2008.

Płeć, biologia i kultura. Dzień Kognitywisty, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Trafostacja św. Ducha 4, 21 marzec 2018.