Kontakt

konsultacje czwartek od 10.00-11.30 pokoj 243

Office hours, Thursdays 10.00-11.30 room 243

Institute of Philosophy and Cognitive Science, Krakowska 71

tel. do sekretariatu Instytutu Filozofii i Kognitywistyki 48 91 444 3245, fax 48 91 444 3216

adres mailowy: renata.zieminska[at]usz.edu.pl

strona internetowa: zieminska.whus.pl