Życiorys zawodowy

1984 -1989 studia filozoficzne na Wydziale Filozofii KUL, dyplom magistra filozofii w zakresie teorii poznania na podstawie pracy "Rodericka M. Chisholma koncepcja oczywistości"(promotor Antoni B. Stępień)

1991 – 2001 asystent, później adiunkt, w Katedrze Filozofii WSP w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

1994 stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

1996, 20 maja, obrona rozprawy doktorskiej "Epistemologia Rodericka M. Chisholma" (promotor Antoni B. Stępień)

1997/98 staż naukowy w University of Oxford, Oriel College i Sub-Faculty of Philosophy, post-doctoral visiting scholar

2001 adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego

2002, 8 listopada, kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy "Eksternalizm we współczesnej epistemologii" (zatwierdzenie 24.02.2003)

2003 – kierownik Zakładu Epistemologii i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego

2004 – redaktor naczelna czasopisma filozoficznego "Analiza i Egzystencja"

2007-2011 Komitet Nauk Filozoficznych PAN (prezydium)

2009-2012 kierownik studiów doktoranckich z filozofii w US

2011-2014 Komitet Nauk Filozoficznych PAN (prezydium)

2012 – opiekun studiów doktoranckich z filozofii na Wydziale Humanistycznym US

2013 publikacja monografii "Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności" w serii Monografie FNP

2014, 8 czerwca, Nobel Zachodniopomorski w dziedzinie nauk humanistycznych

2014, 4 czerwca, tytuł profesora nauk humanistycznych

2015-2017 grant NCN "Czym jest płeć? Filozoficzna analiza na bazie informacji biologicznych i społecznych"

2015-2018 Komitet Nauk Filozoficznych PAN (prezydium)

2016 stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Szczecińskim

2016  luty-maj, visiting research fellow, University of Leeds (UK)

2017 kwiecień-maj, visiting scholar, University of Chicago (USA)

2017 publikacja monografii "The History of Skepticism" Frankfurt am Main: Peter Lang Edition

2018 publikacja monografii "Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci" Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN